ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ปรับรูปแบบการให้บริการวัคซีน

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดตั้งศูนย์จิตอาสาบริการวัคซีน โดยร่วมมือกับภาครัฐเพื่อเป็นหน่วยบริการวัคซีนโควิด-๑๙ สำหรับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้เริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน เป็นต้นมา

บัดนี้ โดยเหตุผลความจำเป็น จากข้อจำกัดของจำนวนวัคซีน จึงขอปรับรูปแบบการให้บริการ ดังนี้

 1. สำหรับท่านผู้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนระหว่างวันที่ ๑๓-๓๐ มิถุนายน มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนนัดออกไปเป็นเดือนกรกฎาคม โดยจะรักษาคิวของท่านไว้ (ตามลำดับก่อนหลังของวันที่ท่านจอง) และจะแจ้งข้อมูลยืนยันเพื่อนัดหมายกับท่านในโอกาสต่อไป
 2. สำหรับนักศึกษาม.รังสิต ที่ได้คิวรับวัคซีนจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ยังคงยืนยันตามวันและเวลาที่ลงทะเบียน
 3. สำหรับท่านที่มีคิวรับวัคซีนเข็มสอง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ มิถุนายน ยังคงมารับบริการได้ตามที่นัดหมายไว้
 4. นัดหมายเปิดระบบจองคิวรอบใหม่ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน (เพื่อมารับวัคซีนในเดือนกรกฎาคม) ขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔


Changing of Services for RSU COVID-19 Vaccination Service Center

As Rangsit University has voluntarily established the COVID-19 Vaccination Service Center by the collaboration with the government for providing free service to the people which has been operated since 1 June 2021,
With the urgent issue of limited number of vaccines at present, Rangsit University is needed to adjust our services as follows.

 1. For those who have the appointment during June 13-30, we need to postpone your appointment to JULY. Please be noted that we will preserve your appointment with respect to the order of your reserved date and will inform with you later accordingly.
 2. For Rangsit University students who have the appointment to receive the vaccines allocated from Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation during June 14-17, your appointment is confirmed.
 3. For those who have the appointment for the second dose of vaccination during June 18-27, your appointment is confirmed.
 4. As previously announce to open for the next registration on June 16 for the vaccination in July, the registration is postponed until further notice.

We, Rangsit University, are heartfully thank for your trust and understanding in this situation.
Please accept our sincere apologies for any inconvenience.

RSU Corporate Communication
Announced on JUNE 11, 2021


通 告

为响应泰国政府的卫生防疫政策,兰实大学近日在校内设立疫苗接种免费服务中心,采用政府集体采购的疫苗,从6月1日开始为民众提供接种服务。

现受疫苗供应数量有限的影响,我们不得不对服务安排作如下调整:

 1. 凡是此前登记预约并已安排在6月13日至30日期间接种疫苗的民众,现将接种时间推迟至7月份,但大家的登记信息仍然有效(按此前预约日期排序),我们会根据疫苗最新供应情况及时与各位联系并确认新的接种日期;
 2. 已经在泰国高等教育与科学创新部登记并安排在6 月 14 日至 17 日期间接种疫苗的兰实大学学生,接种日期不变;
 3. 按照事先安排,应在6月18日至27日接种第二针疫苗的民众,仍可按此前预约日期前来学校接受疫苗接种服务;
 4. 凡是 6 月 16 日登记预约新一轮疫苗(7 月接种)的安排则无限期推迟。

感谢各位对兰实大学工作的信任与支持!
由此带来的不便,敬请谅解!

兰实大学公共关系部
2021 年 6 月 11 日

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA