ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต ขอเชิญร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19

มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยบริการวัคซีน โดยตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 ซึ่งทวีความรุนแรงเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

     มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยบริการวัคซีน โดยตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 ซึ่งทวีความรุนแรงเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

     กำหนดการเปิดให้เริ่มจองคิวฉีดวัคซีนคือตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการวัคซีนม.รังสิตเพื่อประชาชน covid.rsu.ac.th โดยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับรอบเดือนมิถุนายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดที่ควรทราบ มีดังต่อไปนี้

  1. วัคซีนที่ทำการฉีดมีสองประเภท คือ แอสตร้าเซนเนก้า และ ซิโนแวค
  2. เป็นการบริการแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ที่พำนักอาศัยหรือทำงานในตำบลหลักหก และบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด รวมถึงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
  3. กรณีเป็นนักศึกษา, คณาจารย์, บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการจองคิวให้ โดยขอให้รอประกาศวัน เวลา ที่จะให้เข้ารับการฉีดวัคซีน
  4. กรณีเป็นศิษย์เก่าสามารถรับการฉีดได้ แต่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบจอง
  5. กรณีเป็นครอบครัวของนักศึกษา คณาจารย์ หรือบุคลากร เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา หากสนใจจะมาฉีดวัคซีนที่ม.รังสิต สามารถฉีดได้ แต่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบจอง
  6. กรณีเป็นบุคคลทั่วไป  หากจองผ่านหมอพร้อมไปแล้ว แต่ต้องกลับไปฉีดที่ภูมิลำเนา หากจะมาฉีดที่ม.รังสิต ขอให้ไปยกเลิกการลงทะเบียนหมอพร้อม
  7. กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว เนื่องจากข้อจำกัดการลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน ต้องขอให้รอในเฟสสอง ซึ่งจะให้เริ่มลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 16 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

     อนึ่ง ระบบการจองดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิต ถือเป็นการทำหน้าที่อาสา ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของม.รังสิต หรือลงทะเบียนด้วยวิธีการอื่น  ทั้งนี้ เมื่อท่านฉีดวัคซีนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลนั้นจะไปแสดงที่ระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

5 ขั้นตอนง่าย ๆ จองคิวฉีดวัคซีนที่ม.รังสิต

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ covid.rsu.ac.th
ขั้นตอนที่ 2 กรอกประวัติ
ขั้นตอนที่ 3 เลือกวัน
ขั้นตอนที่ 4 เลือกเวลา
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกภาพนัดหมายเก็บไว้ เพื่อไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับบริการ

 

- รายละเอียดการฉีดวัคซีน ( Cilck )

- 5 ขั้นตอนง่าย ๆ จองคิวฉีดวัคซีนที่ม ( Cilck )ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA