ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศจากศูนย์บริการวัคซีน RSU COVID-19 ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดบริการเพิ่มเติม 'วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มสาม'

ประกาศจากศูนย์บริการวัคซีน RSU COVID-19

ศูนย์วัคซีนฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดบริการเพิ่มเติม 'วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มสาม' ซึ่งเป็นปฏิบัติการเฉพาะสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ครอบครัวบุคลากร และบุคคลผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ศูนย์วัคซีนฯ จะเปิดระบบให้จองในวันจันทร์ที่ 4 ต.ค. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ covid.rsu.ac.th/emp โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับบริการสามารถเลือกวันรับวัคซีนได้ในวันที่ 9 หรือ 10 หรือ 16 หรือ 17 ต.ค. เวลา 14.00-15.00 น.
 2. สำหรับครอบครัวบุคลากร (พำนักอยู่ที่พักอาศัยเดียวกัน) ขอความกรุณาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน รวบรวมรายชื่อ และนำส่งรายชื่อดังกล่าวมายังสำนักงานบุคคลภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. โดยนัดวันรับวัคซีน วันที่ 23 ต.ค. เวลา 09.00-15.00 น.
 3. สำหรับกลุ่มร้านค้า และบริษัทที่มีผู้มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอให้ส่งรายชื่อผ่าน สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม หรืออาร์เอสยูฮอไรซอน และนำส่งรายชื่อดังกล่าวมายังสำนักงานบุคคล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. โดยนัดวันรับวัคซีน วันที่ 23 ต.ค. เวลา 09.00-15.00 น.
 4. สำหรับนักศึกษา สามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชนประกอบกับหลักฐานอื่นเพื่อยืนยันสถานะ (เช่น ใบลงทะเบียน หรือ เปิดตารางเรียนจากอินทราเน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ) โดยสามารถวอล์คอินเข้ารับบริการได้ในวันที่ 23 ต.ค. เวลา 09.00-15.00 น.

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
3 ตุลาคม 2564


Announcement from RSU COVID-19 Vaccination Service Center

COVID-19 Vaccine booster shots (Astrazeneca) are now available for RSU personnel as well as their families, students, and shops’ and companies’ staffs operating their duties at Rangsit University who completed two Sinovac shots. To receive the vaccine booster shots, please follow the instructions below:

 1. RSU personnel are required to register via covid.rsu.ac.th/emp which will be available on October 4th from 1 a.m. and choose to receive the vaccination service on October 9, 10, 16, or 17 at 2 – 3 p.m.
 2. RSU personnel’s family members who share the residences with the personnel are eligible for a COVID-19 vaccine booster shot. Colleges, faculties, and offices are required to submit a name list of the family members of the supervised personnel to the Personnel Office by October 14. RSU personnel’s family members shall be scheduled to receive the vaccination service on October 23, from 9 a.m. – 3 p.m.
 3. Staffs who work for shops and companies located in Rangsit University are eligible for a COVID-19 vaccine booster shot. Shops and companies are required to submit a name list of staffs working at the campus and wishing to receive the vaccination service to the Personnel Office by October 14. RSU personnel’s family members shall be scheduled to receive the vaccination service on October 23, from 9 a.m. – 3 p.m.
 4. RSU students having completed two Sinovac shots and wishing to receive a booster shot can receive the vaccination service directly (walk-in) at RSU COVID-19 Vaccination Service center on October 23, from 9 a.m. – 3 p.m., presenting the RSU student card. Unable to present RSU student cards, students can alternatively present their Thai national ID card together with other documents showing an active student status, e.g. an enrollment record copy or the current class schedule appearing on the Intranet (digital images are acceptable).

Corporate Communication Department
October 3, 2021


兰实大学疫苗中心

通知有关"阿斯利康第三剂疫苗”附加服务的进展情况,仅针对兰实大学已接种过两针科兴疫苗的教职工、学生、教职工家属以及在兰实大学内工作的人员,具体如下:

 1. 对于教职工,疫苗中心将于 10 月 4 日星期一 下午13:00 开始在 covid.rsu.ac.th/emp 网站上开放预约系统,需要预约的人员可以选择在10月9日、10日、16日、17日下午14:00-15:00进行接种。
 2. 对于教职工家属 (与教职工同一住处),请学院/部门统计好名单,并在 10 月 14 日星期四之前将名单提交到人事处,预约接种日期为 10 月 23 日9:00 - 15:00 。
 3. 对于在兰实大学内工作的商家和公司员工,请通过楼管处或 RSU Horizon递交名单,并在 10 月 14 日星期四之前将名单提交到人事处,预约接种日期为 10 月 23 日9:00 - 15:00 。
 4. 对于学生,可以使用学生证或身份证加上其他文件来证明学生身份(如注册单,或通过手机在学校内部网站上打开课程表),即可直接在10 月 23 日9:00 - 15:00接受接种服务 。

兰实大学宣传部
2021年10月3日ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA