ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


วิศวะ ม.รังสิต ชวนน้องม.ปลาย ทุกสายการเรียน ร่วมแคมป์เด็กเกียร์ (RSU ENGINEERING CAMP #3)

วิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายการเรียน ร่วม “แคมป์เด็กเกียร์ (RSU ENGINEERING CAMP #3)” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) มหาวิทย

     วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายการเรียน (ม.ปลาย/ ปวช./ ปวส.) ร่วม “แคมป์เด็กเกียร์ (RSU ENGINEERING CAMP #3)” เพื่อเปิดประสบการณ์กับ 9 สาขาวิชา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยรังสิต

            กิจกรรมภายในแคมป์ ดังนี้

     - วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน: พวกเราช่างอากาศเราซ่อมได้ เปิดเครื่องยนต์ให้นักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกจับอุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องยนต์

     - วิศวกรรมไฟฟ้า: เปิดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

     - วิศวกรรมเครื่องกล: เครื่องยนต์กระป๋อง สร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงจากกระป๋องน้ำ

     - วิศวกรรมยานยนต์: รถแข่งพลังลูกโป่ง สร้างรถจากขวดน้ำพลาสติกโดยใช้ลูกโป่งที่เป่าลมเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน

     - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์: ปฏิบัติงาน IOT ทดลองต่อวงจร ใช้งานอุปกรณ์ IOT โปรแกรมบนมือถือ

     - วิศวกรรมอุตสาหการ: Lean FC (สร้างนวัตกรรมง่ายนิดเดียวด้วยเทคนิคการจัดการ)

     - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม:  YOUNG ENVI ENGINEER ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ชุดทดลองบำบัดน้ำเสีย และน้ำประปา การตรวจจุลลินทรีย์ในน้ำเสีย

     - วิศวกรรมโยธา: Innovative Concrete  เรียนรู้การผสมคอนกรีตแข็งตัวโคตรเร็ว และทดสอบคอนกรีต

     - วิศวกรรมเคมี: เปิดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี : Sieve analysis & Adsorption เครื่องหอมอบแห้ง การถ่ายโอนความร้อนแบบท่อและเซลล์ กลั่นแอลกอฮอล์

 

     สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแคมป์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe12mqtA9dW9qQa0PmHi2ZC7-yxX_l7OcCEyhWnnqLFm5R3Kg/viewform สอบถามเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแคมป์เพิ่มเติมที่เพจวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต https://www.facebook.com/EngineeringRSU/ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA