ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดอบรม Communicative English for YouTubers and Vloggers

สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมหลักสูตร Communicative English for YouTubers and Vloggers สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและบุคคลภายนอก

 

 

สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมหลักสูตร Communicative English for YouTubers and Vloggers สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวน 20 ชั่วโมง) ผ่าน Video Conference

 

การอบรมแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ดังนี้ 1. Reading for YouTubers and Vloggers 2. Creating outlines and story boards for video blogs  3. Writing as storytelling for video blogs  และ 4. Creating video blogs ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการใช้และการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว การซื้อขาย การวิจารณ์อาหาร เรียนรู้วิธีการเขียน story boards สำหรับ Video clips และ Video blogs ประเภทต่างๆ วิธีการใช้ application ในการตัดต่อ Video อย่างง่าย และยังเรียนรู้ในการตระหนักถึงความสำคัญและระมัดระวังในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์

 

สำหรับผู้ทีสนใจสามารถลงทะเบียนโดยมีค่าสมัครเข้าร่วมการอบรมจำนวน 2,900 บาท หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-9972200-30 ต่อ 4045               ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA