ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เชิญชวนน้อง ม.ปลาย ร่วมแคมป์นักบริหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Startup

ขอเชิญชวนน้อง ม.ปลาย ร่วมแคมป์นักบริหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Startup ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


         คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมแคมป์ “นักบริหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Startup” พร้อมผลักดันให้เยาวชนก้าวขึ้นสู่ Startup และ SMEs ในอนาคต ภายในกิจกรรมจะเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต และเรียนรู้เทคนิคการทำธุรกิจและเครื่องมือสมัยใหม่ในการทำธุรกิจ การฝึกทำธุรกิจจำลอง Workshop ผู้ประกอบการ ร้านสะดวกซื้อจำลอง RBS MART และกิจกรรมลุ้นรางวัล “นักคิดนักทำ” จำนวน 4 รางวัล จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
         สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแคมป์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามได้ที่ โทร. 06-1556-9499


 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมืองคึกษา
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA