ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุน ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี

 

            มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุน ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนจบ 2 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย เมื่อเรียนจบ 3 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย โดยสามารถนำไปใช้สมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของสภาการแพทย์แผนไทยได้ และเมื่อขึ้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนได้ 3 ด้าน คือ นวัตกรรมเภสัชกรรมสมุนไพร กัญชาศาสตร์ และสุขภาพและความงาม (Wellness and Beauty) เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 เดือนสิงหาคม

 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

            สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับทุนลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี ดังนี้

            1. ทุนส่วนลด 50 % จำนวน 5 ทุน ต้องจบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.75 หรือด้านอื่น GPA >3.00

            2. ทุนส่วนลด 25 % จำนวน 10 ทุน ต้องจบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.50 หรือด้านอื่น GPA >2.75

 

กำหนดเวลาสมัครขอรับทุน

            วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565

 

เอกสารประกอบการสมัคร

            1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร

            2) ใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

            3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

            4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัครขอรับทุน

            1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน เมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

อาคาร4/2 ชั้น 8 ในเวลาราชการ

            2. สมัครทางออนไลน์ที่ https://www.facebook.com/orientalmedrsu  หรือ website: www.rsu.ac.th/orientalmed

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และกำหนดวันและเวลาสัมภาษณ์

            วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทาง https://www.facebook.com/orientalmedrsu และ website: www.rsu.ac.th/orientalmed

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255

อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924

 

ใบสมัคร

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA