ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม “Nitade's the battle” เปิดพื้นที่ปล่อยของกับ 8 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์

ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรม “Nitade's the battle” เปิดพื้นที่ปล่อยของประลองยุทธ์ กับ 8 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 (Open house 2019) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

     วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดสนามประลองของคนสร้างสรรค์ “Nitade's the battle” เปิดพื้นที่ปล่อยของประลองยุทธ์ กับ 8 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ นักจัดรายการวิทยุ (DJ) ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร นักรีวิวสินค้า นักออกแบบกราฟิก Vlog Creator การแสดงละครเวที การเต้นโคฟเวอร์ และการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 (Open house 2019) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://joo.gl/cbAksj โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่เพจวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2791-5584

ดาวน์โหลด: รายละเอียดการเเข่งขัน 8 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA