ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศกองทุนบุญตะวัน ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

กองทุนบุญตะวัน ซับน้ำตาลูกรังสิต ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

 

ด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาวะทางการเงินของผู้ปกครองและนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตมีความห่วงใยต่อการศึกษาของนักศึกษา จึงได้จัดตั้งโครงการต่อเนื่อง “กองทุนบุญตะวัน” เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ลักษณะของทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท นักศึกษาสามารถเลือกสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้งสองประเภทก็ได้ ดังนี้

  1. ทุนประเภทที่ 1 ทุนกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย  
    เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะนำไปหักจากค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
     
  2. ทุนประเภทที่ 2 ทุนช่วยเหลือการทำงานระหว่างเรียน 
    จ่ายค่าตอบแทนการทำงานระหว่างเรียน ตามระเบียบอัตราค่าตอบแทนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยื่นหนังสือคำร้องขอรับความช่วยเหลือในโครงการ “กองทุนบุญตะวัน ปีการศึกษา 2564” ผ่านระบบออนไลน์  https://bit.ly/boontawan2564 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/rsustudentaffairs

คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศ

กองทุนบุญตะวัน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

Bun Tawan Fund for Semester 1/2021

????”?? 2021??????ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA