ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง “รัฐประหารในเมียนมา กับการเปลี่ยนแปลง Geopolitics ในระดับภูมิภาค”

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง “รัฐประหารในเมียนมา กับการเปลี่ยนแปลง Geopolitics ในระดับภูมิภาค” ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง 3-101A อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยรังสิต

     สถาบันปฏิรูปประเทสไทย (สปท.) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง “รัฐประหารในเมียนมา กับการเปลี่ยนแปลง Geopolitics ในระดับภูมิภาค” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านทูตกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม อาจารย์เกียรติชัย พงษ์พาณิช คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา และดำเนินรายการโดย ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง 3-101A อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยรังสิต

     ทั้งนี้ สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live เพจวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/csirsu  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA