ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต ชวนน้อง ม.ปลาย ร่วมงาน NITADE SHOWCASE

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมงานมหกรรมโชว์ของ โชว์คอนเทนต์ NITADE SHOWCASE ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร Digital Multimedia Complex ม.รังสิต

     ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมงานมหกรรมโชว์ของ โชว์คอนเทนต์ NITADE SHOWCASE ภายในงานจะได้เยี่ยมชมรูปแบบการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆ? ในสไตล์? NitadeRSU? และชม ห้องปฏิบัติการดิจิทัลมีเดีย ห้องสตูดิโอ? และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมทั้งสัมผัสกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

     น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHbfmLoSkWyCrxWfTR8okSAsupTBvnSOmeaTvevPF54LEzUQ/viewform รับจำกัดเพียง 200 คนเท่านั้น และมีเกียรติบัตรให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/NitadeRSU  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA