ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกสหกิจศึกษา ฝีกงานร่วมกับบริษัท BETSUKAWA CORPORATION บริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

 

          ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกสหกิจศึกษา ฝีกงานร่วมกับบริษัท BETSUKAWA CORPORATION  บริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและได้รับประสบการณ์การทำงานจริง และเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น อีกทั้งได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดโอกาสในการทำงาน และมีประโยชน์ต่อการวางแผนอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และโปรแกรมเมอร์ และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (เทอม 1/2567)

2. มีความสนใจสหกิจศึกษาประเทศญี่ปุ่น

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต www.facebook.com/RSU.JapaneseRelationship

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (??????)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA