ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เภสัชฯ ม.รังสิต จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (7th ICAPH 2020)

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับ Adamson University, Manila, Philippines และบริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (7th ICAPH 2020)

 

            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Adamson University, Manila, Philippines และบริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (7th ICAPH 2020) The 7th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “The Future of Pharmaceutical Innovation and Complementary Medicines” ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2563 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ https://sites.google.com/rsu.ac.th/icaph2020 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1423

รายละเอียดโครงการ

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA