ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


แนวทางการช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงส่วนลดค่าเล่าเรียน นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

 

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงส่วนลดค่าเล่าเรียน นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

 

          - ผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนแล้ว วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถทำเรื่องขอคืนเงินหรือจะโอนเก็บไปใช้ในเทอม 2/64 ก็ได้ที่สำนักงานการเงิน https://finance.rsu.ac.th

 

          - ผู้ที่ยังไม่ชำระค่าเล่าเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถปริ้นสลิปที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์ส่วนลดค่าเล่าเรียนใบใหม่ไปชำระค่าเล่าเรียนได้

 

          - นักศึกษาต่างชาติ ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5,000 บาท

 

         - นักศึกษาทุน RSU Early Bird ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 10,000 บาท

 

         - นักศึกษาทุน 50% ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5,000 บาท

 

         - ผู้ที่กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถใช้ส่วนลดค่าเล่าเรียน 10,000 บาทได้ ดังนี้

 

          กรณีที่ 1

          ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วและมีส่วนที่นักศึกษาจ่ายเองเกินจากกองทุนกู้ยืมเกินจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้นักศึกษาทำเรื่องขอเงินคืนหรือจะโอนเก็บไปใช้ในเทอม 2/64 ก็ได้ที่  https://finance.rsu.ac.th

 

          ส่วนเกินที่นักศึกษาจ่ายเองไม่ถึง 10,000 บาท จะไม่สามารถคืนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีได้ต้องเป็นเงินโอนเก็บไว้ลงทะเบียนในเทอม 2/64 เท่านั้น

 

          กรณีที่ 2

          สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถใช้ส่วนลด 10,000 บาทได้เลย โดยระบบลงทะเบียนเรียนจะหักส่วนลดให้เลยโดยที่เหลือจะใช้เงินกองทุนกู้ยืมจ่ายได้ตามปกติ นักศึกษาจะเป็นหนี้เฉพาะที่ใช้เงินกองทุนกู้ยืมเท่านั้น

 

            ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rsufinance

 

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA