ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


อบรมความรู้ เรื่อง “ครูในการเปลี่ยนผ่านยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ฟรี!

สถาบันเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดอบรมความรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่อง “ครูในการเปลี่ยนผ่านยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 2-401 (ชั้น 4) อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรังสิต

   สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เศรษฐศาสตร์ในหัวข้อ เรื่อง “ครูในการเปลี่ยนผ่านยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Transforming Teacher in Digital Economy)” บรรยายพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันย์พัทย์ ใคร้วานิช ผู้อำนวนการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและดิจิทัล และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้รับเกียรติเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 2-401 (ชั้น 4) อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรังสิต

   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการอบรมร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ E-mail: noochanart.a@rsu.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1038ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA