ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


สถาบันจีนไทย ม.รังสิต จัดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

 

 

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ในวันพุธที่ 1 มิถนายน 2565 เวลา 16:30 น. – 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด  

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงเปิดงาน “JERUSALEMA” DANCE การแสดงแข่งเรือมังกรของนักศึกษา การแสดงร้องเพลงของนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6515

 

 

 

กำหนดการงานเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

16.30 น. – 17.00 น.       ลงทะเบียน

17.00 น. – 17.10 น.       การแสดงเปิดงาน “JERUSALEMA” DANCE

17.10 น. – 17.15 น.       ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน

                                  ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าว

                                  ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน กล่าว

17.15 น. – 17.20 น.       ชมคลิปเทศกาลบ๊ะจ่าง

17.20 น. – 18.15 น.       ร่วมชมการแสดง

                                    1. การแสดงของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

                                    2. การแสดงแข่งเรือมังกรของนักศึกษา

                                    3. เล่นเกมส์เพื่อลุ้นรับของรางวัล

                                    4. การแสดงของนักศึกษาจีนและนักศึกษาชาติอื่นๆ

                                    5. การร้องเพลงของนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ

                                    6. จับสลากเพื่อลุ้นรับของรางวัล

18.15 น. – 18.20 น.       ทำแบบประเมินกิจกรรม

18.20 น. – 18.30 น.       แจกบ๊ะจ่างและปิดกิจกรรม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA