ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 10 (ฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่) และวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 10 (ฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่) และวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง เป็นประธาน

สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,051 คน ทั้งนี้ ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ

- นายธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล (เอิร์ท) ปริญญาโท วิทยาลัยนานาชาติ

- นายอรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ (ดิว เดอะสตาร์) สาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลัยดนตรี

- นางสาวเกศรินทร์ น้อยผึ้ง (ปูเป้) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- นางสาวธัญญพัทธ์ หงษ์สวัสดิ์กร (หลุยส์) สาชาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

- นายเบญจมินทร์ เบรเซียร์ (เบญ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://commencement.rsu.ac.th/  หรือ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5555 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญ ดังนี้

- เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 02-997-2200-22 หรือ 02-791-6000

- สำนักงานกิจการนักศึกษา (ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต) โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 3923, 3925

- ฝ่ายปฐมพยาบาล โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 4499, 4494

- ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ 02-791-5775

- สอบถามการจองภาพหมู่ ร้านนิวสีลม โทร. 0-2415-9337 และ 0-2415-7818

- ศูนย์หนังสือ (จองชุดครุยและเครื่องแต่งกาย) ตึกประสิทธิ์พัฒนา (ตึกหอพัก 9 A) ชั้น 2 โทรศัพท์ 02 791-6000 ต่อ 1669ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA