ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ขอเชิญน้อง ม.ปลาย ร่วมกิจกรรม "Change 9th : ค่ายเปลี่ยนวัยใส... ใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 9"

ขอเชิญน้อง ม.ปลาย ร่วมกิจกรรม "Change 9th : ค่ายเปลี่ยนวัยใส... ใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 9"

 

            วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม "Change 9th  : ค่ายเปลี่ยนวัยใส... ใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการก้าวสู่เส้นทางการเป็นแพทย์ เพิ่มประสบการณ์ พร้อมกับพาตัวเองไปให้ใกล้ชิดกับคำว่านักศึกษาแพทย์ให้มากยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565

 

            ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการสมัครได้ที่ FB : Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่ขิง 096-859-0955 พี่แอล 096-946-3154

กรอกข้อมูลใน Google form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBPoA-HOAptoz_45WnrPxa4f4gdsxT61kPRPLpzxaCwF631Q/viewform?fbclid=IwAR1vYfDIQPRr7CD28VYMeO4rfr2fkYTHMp2umR8XaasmAHLNCcTnW5XGP64

 

รายละเอียดโครงการ:

https://drive.google.com/file/d/1bQR3L_mCLRGRM9xCkIl4pBGcYr_-xycn/view?fbclid=IwAR1nhmD3GZcIZuz1gD0DXRShDDNrS2ttFxanzxl7yFMYO83cS6gu3xIqEzE

 

ใบสมัคร :

https://drive.google.com/file/d/1OxzF6aOribiWv8WpZpUuBZA7X-DHKMy4/view?fbclid=IwAR04DjmolDbvG6nHz7tiTm4EIGFac3CYjs6tCIJlnDipCatH9WIRkoQdIgY

 

เอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง:

https://drive.google.com/file/d/1QLFIgexwRZ35hy7P0mEMpJRfjucJfOOV/view?fbclid=IwAR1Bs1hrVPXPNJ-VEYiuMs4cpq971m15E9U-4zDJBhx5WtezJtrx5xy3Kj0

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA