ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


แพทย์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมค่าย "Change เปลี่ยนวัยใสใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 7"

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมค่าย "Change เปลี่ยนวัยใสใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมค่าย "Change เปลี่ยนวัยใสใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 7" เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สัมผัสชีวิตก้าวแรกของการเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในอนาคต ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้ ใบสมัครทางไปรษณีย์ goo.gl/5QdxHn
และใบสมัครออนไลน์ goo.gl/forms/LYqnYe9pOgrlXITE2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่บีม 084-767-1599 พี่เนย 096-938-9135 หรือแฟนเพจ Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมืองคึกษา
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA