ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก มหาวิทยาลัยหูหนาน

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกมหาวิทยาลัยหูหนาน (Hunan University) ประเทศจีน โดยมีชื่อทุนว่า The Scholarship of CSC for Silk Road Program จำนวน 5 ทุน

 

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกมหาวิทยาลัยหูหนาน (Hunan University) ประเทศจีน โดยมีชื่อทุนว่า The Scholarship of CSC for Silk Road Program จำนวน 5 ทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านทางอีเมลได้ที่ E-mail: cti@rsu.ac.th หรือนำส่งเอกสารได้ที่สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต อาคารศาลากวนอิม (อาคาร 18) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-997-2200 ต่อ 6515

 

รายละเอียดทุนการศึกษาปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA