ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดเสวนา "CSB TALKs #3 "สุวรรณภูมิ ร่องรอยที่ไม่เลื่อนลอย"

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาเรื่อง "CSB TALKs #3 "สุวรรณภูมิ ร่องรอยที่ไม่เลื่อนลอย"

 

ประกาศ

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบงานเสวนา CSB TALKs ครั้งที่ 3 เรื่อง สุวรรณภูมิ ร่องรอยที่ไม่เลื่อนลอย จากห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม สถาบันจีน ไทย เป็นการให้ติดตามรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live (https://www.facebook.com/rangsituniversity/) ในวัน และเวลาเดิม คือ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม เวลา 13.30 - 15.30 น. (เนื่องด้วยศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา คำนึงถึงความปลอดภัยของวิทยากร และผู้เข้าร่วมงานเสวนา อีกทั้งยังตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด (COVID-19) จึงกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ติดตามได้ผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0959535473

 

ข่าวเก่า

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาเรื่อง "CSB TALKs #3 "สุวรรณภูมิ ร่องรอยที่ไม่เลื่อนลอย" ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร่วมกับ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช (BIA) เป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0959535473ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA