ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต ร่วมกับ องค์กรเครือข่าย จัดงานพิธีรำลึกถึงบิลลี่ และเสวนาวิชาการฯ

ขอเชิญร่วมงานพิธีรำลึกถึงบิลลี่ และเสวนาวิชาการ เรื่อง การฆาตกรรมอำพรางศพนายพอละจี หรือบิลลี่ บุคคลใด ต้องรับผิดชอบ และเสวนาเรื่อง ปัญหาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียน “ผืนป่าแก่งกระ


      ขอเชิญร่วมงานพิธีรำลึกถึงบิลลี่ และเสวนาวิชาการ เรื่อง การฆาตกรรมอำพรางศพนายพอละจี หรือบิลลี่ บุคคลใด ต้องรับผิดชอบ และเสวนาเรื่อง ปัญหาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียน “ผืนป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลก ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6-200 อาคารพระพิฆเณศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการให้รัฐไทยได้ตระหนักถึงพันธกรณีและหน้าที่ในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยงในผืนป่าแก่งกระจาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดงานรำลึกถึงบิลลี่ และเสวนาวิชาการเรื่อง การฆาตกรรมอำพรางศพนายพอละจี หรือบิลลี่ บุคคลใดต้องรับผิดชอบ และเสวนาวิชาการเรื่อง ปัญหาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียน “ผืนป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการรำลึก บอกเล่า ระดมความเห็น ตั้งข้อสังเกตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ที่จะนำมาสู่การทำความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิของชาวกะเหรี่ยง รวมทั้งการขึ้นทะเบียนผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA