ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ภาคเรียน S/63

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค - 21 ก.พ.63

 เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

ภาคการศึกษา S/2563 ตามรายละเอียดดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา 0501 (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ,0504 (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
สอบพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในโครงการโควตาพิเศษฯ วันที่ 4 มีนาคม 2563
เริ่มลงทะเบียนเรียน วันที่ 5 -12 มีนาคม 2563
 
 

หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA