ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2566

ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2566

.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ผู้สมัครสอบคัดเลือก 66301 : โครงการสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี (แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่ 1) ภาคเรียน S/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 และ

66391 : โครงการสมัครสอบสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (แพทย์ รอบที่ 1) ภาคเรียน S/2566 ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ วิชา และวันเวลาที่สอบ ผ่าน ระบบค้นหาสถานที่และตารางสอบ 

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ไม่พบข้อมูล หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดยื่นคำร้อง ที่นี่ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00น.

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามประกาศแนวทางการปฏิบัติตนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทย์ ทันตะ และเภสัช รอบมรส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 

 

 

 

 

ปฏิทินดำเนินการ 66301 : โครงการสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี (แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่ 1)

ภาคเรียน S/2566 ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

ปฏิทินดำเนินการ 66391 : โครงการสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ (แพทย์ รอบที่ 1)

ภาคเรียน S/2566 ประจำปีการศึกษา 2566

------------------------------------------------------------

จุดรับ-ส่งผู้เข้าสอบ 

ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่ง-และมารับผู้เข้าสอบตามกำหนดเวลาสอบ และตามจุดที่กำหนด

1.จุดรับ-ส่งผู้เข้าสอบ       อาคาร 11          อยู่บริเวณหน้าอาคาร 1

2.จุดรับ-ส่งเข้าสอบ         อาคาร 3            อยู่บริเวณทางโค้งระหว่างอาคาร 2-3

3.จุดรับ-ส่งเข้าสอบ         อาคาร 6            อยู่บริเวณหน้าอาคาร 5

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02)791-5500
Official Line : @rsu.rangsit ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA