ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รอบที่ 1 (รอบรับตรง ม.รังสิต) ภาคการศึกษา S/2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พร้อมกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน

 

รับแผนการเรียน และลงทะเบียนเรียน ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

และนำเอกสารในการลงทะเบียนไปยื่นชำระเงิน ณ สำนักงานการเงิน ห้อง 101 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

โดยชำระเงิน เป็นแคชเชียร์เช็ค(เช็คเงินสด) หรือ ดร๊าฟ สั่งจ่าย "มหาวิทยาลัยรังสิต" จำนวนเงิน 283,000.-บาท

ทั้งนี้หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า "สละสิทธิ์" ในการเข้าศึกษา

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์   มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 3 ภายในโรงพยาบาลราชวิถี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 63xxxxx ทุกคน เปิดเรียนวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์

ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ 02-354 - 4725

 

หรือ หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA