ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 และซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 

 

สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,766 คน ทั้งนี้ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ

1. นายศรัณย์ภัทร แก้วพิกุล (อาร์ม) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ  

2. นายวิลเลี่ยม จอห์นสตีเวนสัน (วิลเลี่ยม) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ

3. นางสาวปริตา ไชยรักษ์ (ฝน นักแสดงช่อง 7) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

4. นายกรกฎ ตุ่นแก้ว (อ้น นักแสดงช่อง 7) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

5. นายวรากร  ศวัสกร (แชป นักแสดงช่อง 7) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์   

6. นายณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ (อาโป นักแสดงช่อง 3) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5555 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญ ดังนี้

- เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 02-997-2200-22 หรือ 02-791-6000

- สำนักงานกิจการนักศึกษา (ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต) โทรศัพท์ 3923, 3925

- ฝ่ายปฐมพยาบาล โทรศัพท์ 4499, 4494

- ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ 02-791-5775

- สำนักงานประชาสัมพันธ์ (สอบถามการจองภาพหมู่)โทรศัพท์ 0-2791-5555 หรือ  ร้านนิวสีลม โทร. 0-2415-9337 และ 0-2415-7818

- ศูนย์หนังสือ(จองชุดครุยและเครื่องแต่งกาย) ตึกประสิทธิ์พัฒนา(ตึกหอพัก 9 A) ชั้น 2 โทรศัพท์ 1669

 

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา62 (ภาคเช้า)

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา62 (ภาคบ่าย)

ตารางกำหนดการพิธีประสาทปริญญา

Commencement Schedule 2019 (Morning Session)

Commencement Schedule 2019 (Afternoon Session)

กำหนดการ(ย่อ) 2562

ตารางสถานที่รายงานตัวในวันซ้อมใหญ่และในวันพิธีประสาทปริญญา (ภาคเช้า)

ตารางสถานที่รายงานตัวในวันซ้อมใหญ่และในวันพิธีประสาทปริญญา (ภาคบ่าย)

ขั้นตอนการเข้ารับปริญญา

ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต 2562

ข้อปฏิบัติทั่วไปและข้อควรทราบสำหรับบัณฑิต

คำปฏิญาณตนบัณฑิต

วิดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับปริญญา 

ผังที่นั่งบัณฑิต 2562 (ภาคเช้า)

ผังที่นั่งบัณฑิต 2562 (ภาคบ่าย)

รูปการแต่งชุดครุยวิทยฐานะ

แผนผังที่นั่งของบัณฑิตในห้องประชุม อาคารนันทนาการ (ภาคเช้า)

แผนผังที่นั่งของบัณฑิตในห้องประชุม อาคารนันทนาการ (ภาคบ่าย)

รายชื่อบัณฑิตระบุลำดับที่...แถวที่....สถานที่...เพื่อใช้ในการรายงานตัว (ภาคเช้า)

รายชื่อบัณฑิตระบุลำดับที่...แถวที่....สถานที่...เพื่อใช้ในการรายงานตัว (ภาคบ่าย)

“ข้อควรรู้พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562” สำหรับบัณฑิต และญาติๆ

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

 


ขั้นตอนการรับปริญญา (ภาษาไทย)


ขั้นตอนการรับปริญญา (ภาษาจีน)


ขั้นตอนการรับปริญญา (ภาษาอังกฤษ)
 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA