ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ขอเชิญ นศ. ม.รังสิต ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์รณรงค์มหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่ หัวข้อ "รักใครให้ห่างไกลบุหรี่"

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์รณรงค์มหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่ (Poster Contest) หัวข้อ "รักใครให้ห่างไกลบุหรี่" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์รณรงค์มหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่ (Poster Contest) หัวข้อ "รักใครให้ห่างไกลบุหรี่" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร ได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการไม่สูบบุหรี่


ทั้งนี้ เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 และประกาศผลตัดสิน ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ส่งในนามบุคคล หรือในนามกลุ่ม

 

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
- ออกแบบโปสเตอร์สี ขนาด A2 (42 x 59.4 cm)
- ให้มีข้อความต่อไปนี้ปรากฏบนโปสเตอร์ "รักใครให้ห่างไกลบุหรี่"
- ภายในโปสเตอร์ต้องมีโลโก้มหาวิทยาลัยรังสิต ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ www.rsu.ac.th
- ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน
- สามารถใช้เทคนิคได้ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา
- ส่งผลงานต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ .ai .pdf หรือ .psd พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสกุล JPG และ PNG ความละเอียดอย่างต่ำ 300 dpi พร้อมชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ email
- บันทึกไฟล์งานลงในแผ่น CD, DVD
- ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป ถือเป็นสิทธิ์ของโครงการ ซึ่งสามารถนำมาจัดทำซ้ำและเผยแพร่สาธารณะได้
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด หากผลงานไม่ถูกต้องตามกติกา แม้หากพิจารณาให้ได้รับรางวัลไปแล้ว ก็สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้

 

การจัดส่งผลงาน
จัดส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 2 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) หรือ email : isaraporn@rsu.ac.th
**ประกวดโปสเตอร์ หัวข้อ "รักใครให้ห่างไกลบุหรี่"

 

รางวัลการประกวดรวม 20,000 บาท ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5585

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA