ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา วันที่ 27 ตุลาคม 2563

 

            สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องประชุม 7-100 อาคาร 7 อาคารหอสมุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครจำนวนจำกัด 80 คน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ภายในงานมีการบรรยาย ดังนี้

1. วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานองค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

วิทยากรโดย รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

2. การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยยกเว้นการพิจารณา (Exemption)
การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited)
การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มคณะ (Full Board)

วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

3. หลักการขอความยินยอม และการวิจัยในกลุ่มอ่อนแอความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูล (Privacy and Confidentiality)

วิทยากรโดย รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

4. กรณีตัวอย่าง การพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในคน “ด้านสังคมศาสตร์”

วิทยากรโดย  รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

5. กรณีตัวอย่าง การพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยใน “ด้านวิทยาศาสตร์”  

วิทยากรโดย  รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์ โทร. 0-2791-5728 email : rsuethics@rsu.ac.th

 

กำหนดการ

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA