ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ฯ พร้อมเปิดตัว สั่งจอง และรับผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ฯ พร้อมเปิดตัว สั่งจอง และรับผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ อาคารศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

            ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ : ประโยชน์ทางการรักษา โอกาส และความก้าวหน้าในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย พร้อมเปิดตัว สั่งจอง และรับผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) จากความร่วมมือของ สถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต โรงงานเภสัชกรรมทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 12.00 - 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ณ อาคารศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

            ภายในงานมีการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ บรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์กัญชาระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและมหาวิทยาลัยรังสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเอกพล ลิ้มพงษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต และพันเอกหญิงรุจิดา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร บรรยายเรื่อง Potential use of cannabimimetics in the treatment of cancer โดย แพทย์หญิงสุภาพร มีลาภ และการบรรยายโดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมชมนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA