ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดเสวนาเชิงวิชาการ “โลจิสติกส์ไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจและความมั่นคงใน ASEAN”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาทางวิชาการ “โลจิสติกส์ไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจและความมั่นคงใน ASEAN” และ Open House ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอา

 

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาทางวิชาการ “โลจิสติกส์ไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจและความมั่นคงใน ASEAN” และ Open House ระดับ บัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต


          ภายในงาน ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อนาคตของระบบโลจิสติกส์ไทย โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ พล.อ.อ.ดร. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การเสวนาเรื่อง “โลจิสติกส์ไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจและความมั่นคงใน ASEAN” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคการศึกษา อาทิ คุณนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คุณอุดร คงคาเขต ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย คุณอมฤทธิ์ ปั้นศิริ รองประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)


          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 4005

กำหนดการ
 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA