ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดโครงการ “IT RSU HACKATHON 2015” ชิงทุนการศึกษาคณะไอที

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือ ปวช. เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันการแก้ไขโจทย์ปัญหาและพัฒนาผลงานทางด้านไอที “IT RSU HACKATHON 2015” ภายใต้หัวข้อ “IT เทคโนโลยีเพื่อสังคม” โดยเปิดรับสมัคร

         

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือ ปวช. เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันการแก้ไขโจทย์ปัญหาและพัฒนาผลงานทางด้านไอที “IT RSU HACKATHON 2015” ภายใต้หัวข้อ “IT เทคโนโลยีเพื่อสังคม” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 6 มีนาคม 2558


          มหกรรมการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาและพัฒนาผลงานทางด้านไอที “IT RSU HACKATHON 2015” ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบทางเว็บไซต์วันที่ 16 มีนาคม 2558 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ Workshop และแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาและพัฒนาผลงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 พร้อมประกาศผลการตัดสิน


          ทั้งนี้ รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 ทุน ซึ่งแบ่งเป็นทุนการศึกษา 100 % จำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษา 50% จำนวน 2 ทุน *ไม่สามารถให้ผู้อื่นรับทุนแทนได้* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร และรางวับอื่นๆ อีกมากมาย


          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://it.rsu.ac.th และ Facebook Fanpage ที่ www.facebook.com/ITrsu.Hackthon หรือโทร. 02-997-200-30 ต่อ 4057, 4072, 4061

รายละเอียดโครงการ 
 

กำหนดการปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA