ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ขอเชิญนักเรียน ม.ปลาย ร่วมโครงการ ผลิตนักสร้างเกมรุ่นเยาว์

วิทยาลัยไอที ม.รังสิต ร่วมกับ (อพวช.) จัดโครงการ ผลิตนักสร้างเกมรุ่นเยาว์ “RSU Digital Game Dev” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

     วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญน้องๆ นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจการพัฒนาเกม เข้าร่วมโครงการ ผลิตนักสร้างเกมรุ่นเยาว์ “RSU Digital Game Dev” ร่วมเป็น “ผู้สร้าง” มากกว่า “ผู้เสพ” ใช้เวลาว่างระหว่างเรียนให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาเกมดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบุคลากรนักพัฒนาเกมที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมเกมดิจิทัลในอนาคต

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้ร่วมกิจกรรม Boot Camp กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

และเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


ชิงทุนการศึกษา
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 25,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท


สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 6,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท


     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 095-949-6352, 085-919-1963 หรือ https://it.rsu.ac.th, FB : rsucomgame

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัฒน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA