ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม “หลักสูตรทักษะทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่”

ม.รังสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรทักษะทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่” เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มมิ.ย.-ส.ค. 2562


     มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรทักษะทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่” Certification Training Course เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ เป็นการปฏิรูปกระบวนทัศน์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรม และเป็นทักษะทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ ของนักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นการใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน (Knowledge-based economy) โดยมีค่าใช้จ่าย 29,000 บาท (รวมเอกสาร และอาหารกลางวัน) เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มมิถุนายน-สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 22 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ สอบถามเพิ่มเติม 0-2791-5681-4
     สนใจสมัครได้ที่ docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdog9Vicz2E_7hRPfFdRLL_sTjX18sTM9lz0kpTjw4g7AYamA/viewform

     ดาวน์โหลด: รายละเอียดโครงการ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA