ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เชิญชวนฟังปาฐกถาเรื่อง “ไผ่” มุมมองพืชไทยสู่ตลาดโลก

ม.รังสิต เชิญร่วมเปิดมุมมอง แชร์ความคิด และฟังปาฐกถาเรื่อง “ไผ่” พืชเศรษฐกิจไทยในกระแสโลก วันพุธที่ 11 กันยานี้...

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมเปิดมุมมอง แชร์ความคิด และฟังปาฐกถาเรื่อง “ไผ่” พืชเศรษฐกิจไทยในกระแสโลก โดย คุณสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ พร้อมร่วมงานเปิดสถาบันไผ่กู้ชาติ และหลักสูตรไผ่ศาสตร์ อุดมการณ์กู้ชาติ สานศิลป์ถิ่นไทย “ไผ่สยาม” ด้วยความมุ่งหมายของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะพลิกวิกฤติไผ่ไทยให้เกิดในตลาดโลกร่วมส่งเสริมเป้าหมายใหญ่ฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ตั้งแต่ต้นน้ำในเรื่องส่งเสริมการปลูก การแปรรูปมุ่งสู่ตลาดอุตสาหกรรมไทยและนานาชาติ หรือแม้กระทั่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วิจัยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังปาฐกถาตามวันและเวลาดังกล่าว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันไผ่กู้ชาติ โทร. 0-95774-4515 0-29972222 ต่อ 3802
 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA