ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

 

          มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัย Malayan Colleges Laguna ประเทศฟิลิปปินส์ Nong Lam University, Hanoi University of Science and Technology ประเทศเวียดนาม National Yunlin University of Science and Technology (YunTech), National University of Kaohsiung ประเทศไต้หวัน และ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Science and Humanities” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีการนำเสนอบทความตามหัวข้อกลุ่มย่อยดังนี้


กลุ่มที่ 1 กลุ่มแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
กลุ่มที่ 4 นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มที่ 6 กลุ่มการพัฒนาเชิงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร และการบิน
กลุ่มที่ 7 กลุ่มศิลปศาสตร์
กลุ่มที่ 8 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 9 กลุ่มการศึกษาประเทศจีน (เสนอบทความเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ)

 

           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/ ส่งบทความภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายภายในวันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562

 

RSU Conference website

ส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2791-5686 -91, 5598 หรือ E-mail : rsuconference@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA