หนังสือพิมพ์ - นิตยสาร - หนังสือทำมือ ภาพยนตร์สั้น ผลงาน Animation - 3D Motion - Perspective - Presentation - Game
สิ่งประดิษฐ์ - นวัตกรรม ศิลปะ - ภาพถ่าย
 

เมนูใหม่ “ปล่อยของ” คือพื้นที่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดคณะ/ วิทยาลัย สามารถนำผลงานการสร้างสรรค์จากมันสมองของคนรุ่นใหม่มาจัดแสดงสู่สาธารณชน ซึ่งนอกจะเป็นการแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันสาระ ข้อมูล หรือผลงานที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานที่ผ่านการคัดสรรเหล่านี้จะเป็นมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนได้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่การนำเสนอผลงานออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 1. หนังสือพิมพ์ - นิตยสาร - หนังสือทำมือ 2. ภาพยนตร์สั้น 3. ผลงาน Animation - 3D Motion - Perspective - Presentation - Game 4. สิ่งประดิษฐ์ -นวัตกรรม และ 5. ศิลปะ - ภาพถ่าย


 
 
 

อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้ดาวน์โหลด48.74 MB
 

Play Lists
Idenlty Yourseleดาวน์โหลด16.55 MB
 

นี่ศิลป์ดาวน์โหลด 18.71 MB
 

Microwaveดาวน์โหลด6.72 MB
 

Underlineดาวน์โหลด 74.2 MB
 

Yourดาวน์โหลด 55.2 MB
 

Senseดาวน์โหลด 41.2 MB
 

Featuring Magazineดาวน์โหลด 12.5 MB
 

Frappeดาวน์โหลด 20.7 MB
 

ฟุ้งสารดาวน์โหลด 17.18 MB
 

เพลิน เพลินดาวน์โหลดเพลิน เพลิน  5.97 MB
 

มุงหลังคาดาวน์โหลดมุงหลังคา  8.59 MB
 

FOR MAGAZINEดาวน์โหลด FOR MAGAZINE  5.68 MB
 

LEAF MAGAZINEดาวน์โหลด LEAF MAGAZINE  5.68 MB
 

PET' FEดาวน์โหลด PET' FE  84.1 MB
 

SEEDดาวน์โหลด SEED  60.6 MB
 

CHARMดาวน์โหลด CHARM  85.9 MB
 

SPACEดาวน์โหลด SPACE  12.3 MB
 

SIGNATUREดาวน์โหลด SIGNATURE  83.8 MB
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 56


ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 57

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 58

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 59

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 60

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 61

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 62

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 63

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 64

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 65

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 66

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 67

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 68

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 69

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 70

ดาวน์โหลด
 

หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 71

ดาวน์โหลด