ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษทุนสนับสนุนการศึกษานี้ใช้สำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรังสิต/ข้าราขการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคลากรจากหน่วยงานที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท(ไม่ใช่ระบบการศึกษาทางไกลและระบบเหมาจ่าย) ในปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ไม่รวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-791-4001-4005

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดเตรียมสิทธิพิเศษ สำหรับบุตรของศิษย์เก่า หรือน้องของนักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้

  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่ 50% *
  • ส่วนลดค่าเล่าเรียน (ต่อภาคเรียน) 10% **

 

หากศิษย์เก่าท่านใด มีความสนใจจะนำบุตร หรือนักศึกษาปัจจุบันมีความประสงค์จะนำน้อง เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิษุณีย์ จีนะสุทธิ์ โทร.0-2792-7504 , 0-2792-7514 หรือ www.sbs.ac.th หรืออีเมล์มาที่ info@sbs.ac.th

หมายเหตุ - อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
*  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 50,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)
** ค่าเล่าเรียน (ต่อเทอม)อนุบาล 60,000 บาท/ ประถมต้น 75,000 บาท/ ประถมปลาย 80,000 บาท/ มัธยมต้น 87,500 บาท/ มัธยมปลาย 92,500 บาท)

-------------------------------------------------------------------

RSU Healthcare มอบสิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต

     บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด มอบสิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้  

     - ศูนย์เมดิคอล เซ็นเตอร์ มอบส่วนลดค่ายา ค่าห้องปฏิบัติการ 10% และสิทธิในการซื้อโปรแกรมการตรวจสุขภาพจำนวน 12 รายการ ราคา 750 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-0300 ต่อ 200 
     - ศูนย์ทันตกรรม อาร์เอสยู มอบส่วนลด 10% สำหรับการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ราคา 600 บาท และโปรแกรมการฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light ราคา 7,500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-0300 ต่อ 510 
     - ศูนย์จักษุ อาร์เอสยู มอบส่วนลด 10% สำหรับการตรวจสุขภาพตา (ยกเว้นค่าเครื่องมือพิเศษ และค่าแพทย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-0303 
     - ศูนย์สายตา อาร์เอสยู มอบส่วนลด 30-50% สำหรับแว่นกันแดดที่ร่วมรายการ และส่วนลด 10% สำหรับ การตัดเลนส์สายตา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-0300 ต่อ 100 
     - ภิมณ์ธารา เอสเตติก้า มอบส่วนลด 15% จากราคาปกติ สำหรับเลเซอร์ทุกชนิด (ยกเว้น Ultheraphy) และส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมการฉีด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3600-1 
     - การตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิด ราคา 750 บาท ดาวน์โหลดรายการตรวจสุขภาพ

หากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตมีความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถแสดงบัตรนักศึกษา หรือเลขที่นักศึกษา หรือบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RSU Healthcare โทร. 0-2610-0300