ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์,ทันตะ,เภสัช รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567
ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์,ทันตะ,เภสัช รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567


ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ การยื่นคะแนนสอบ ประจำปีการศึกษา 2567
ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ การยื่นคะแนนสอบ ประจำปีการศึกษา 2567


ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีการยื่นคะแนนสอบ " หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) " ประจำปีการศึ...
ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีการยื่นคะแนนสอบ " หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) " ประจำปีการศึกษา S/2567 ตั้งเเต่ 18 เม.ย. - 21 เม.ย. 2567


ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 2567 ภาคการศึกษา S/2567
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2567 : ยื่น GPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 2567


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (หลักสูตร 2.5 ปี) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (หลักสูตร 2.5 ปี) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567


ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประเทศญี่ปุ่น
ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกสหกิจศึกษา ฝีกงานร่วมกับบริษัท BETSUKAWA CORPORATION บริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์ และศิลปิน ประจำปีการศึกษา 2567
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1-206 ชั้น 2 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด


ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต


12345678910...