ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที่ 2 ตั้งเเต่ 1 ธ.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567 ปีการศึกษา S/2567
ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที่ 2 ตั้งเเต่ 1 ธ.ค.2566 - 31 มี.ค. 2567 ปีการศึกษา S/2567

 

{ปิดรับสมัครเเล้ว}

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2567

(สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยทันตเเพทยศาสตร์ รอบที่ 2)

" สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ "

ตั้งเเต่ 1 ธ.ค. 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ถึง 31 มี.ค. 2567 เวลา 16.30 น. 

** ระบบจะเปิดให้สมัครได้ตั้งเเต่ 11.00 น. เป็นต้นไป **

 

 

yes รายละเอียดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2567

  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เเพทย์, ทันตะฯ เเละเภสัชฯ รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2567  อ่านรายละเอียดคลิก
  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2567 " สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ"  อ่านรายละเอียดคลิก
  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เเพทย์ รอบที่ 1 ภาคการศึกษา S/2567 " สำหรับกลุ่มผู้สมัครด้วยแฟ้มผลงาน (Portfolio)  อ่านรายละเอียดคลิก
  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษา S/2567 (ยื่น GPA.) อ่านรายละเอียดคลิก

 

 

yes คู่มือสรุปการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระเบียบการและกำหนดการสอบคัดเลือก (ดาวน์โหลดไฟล์)

yes คุณสมบัติผู้สมัครสอบวิทยาลัยทันตะฯ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567  (ดาวน์โหลดไฟล์)

yes ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้าศึกษาและตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่ 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ อ่านประกาศฯฉบับเต็ม

---------------------------------------------------------

 

 

 

yes   สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

  • หากชำระค่าสมัครแล้ว ถือว่าการสมัครสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สาขา/อันดับการสมัครใดๆได้
  • *** หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท***


 

 

 

 

ขั้นตอนการยื่นสมัครสอบสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้า

วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์  กลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบเลือกได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น

 

  

1.ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยกำหนด กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือก

ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://admissiononline.rsu.ac.th/ เลือก โครงการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่มีการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ

 

2. แนบเอกสารการสมัครเข้าระบบ ได้แก่

               1)  ไฟล์รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2)  สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างละ 1 ฉบับ

               3)  ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 

     

     3.ผู้สมัครดำเนินการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (300 บาท) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยชำระเงินด้วยการสแกน QR CODE ผ่าน Mobile Banking ไม่สามารถชำระเงินผ่านตู้ ATM เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสใด ๆ ได้ 

 

หมายเหตุรณีชำระค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงคณะ สาขา หรือ อันดับใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครทุกกรณี

     

     4.ผู้สมัครจะต้องสแกนเอกสาร ตามคุณสมบัติที่วิทยาลัยกำหนด ส่งมาที่

  • วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ส่งมาที่ E-mail :  dent@rsu.ac.th    (ภายในวันที่ 2 เม.ย. 2567 เวลา 16.30 น.)

 

*** โดยระบุชื่อเรื่อง ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติรอบโรงเรียนนานาชาติ (ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ผู้ยื่นเอกสาร) ***

 

     5. ผู้สมัครจะได้รับ E-mail ยืนยันการสมัครและแจ้งเตือนการส่งเอกสารตรวจคุณสมบัติให้แก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์

     6. ผู้สมัครรอตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

-----------------------------------------------------

yes ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายธรรมเนียมเเรกเข้า เเละตลอดหลักสูตร

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ อ่านประกาศฯฉบับเต็ม

 

 

yes ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่

  • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02)791-5500
  • Official Line : @rsu.rangsit คลิกที่นี่