ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 2567 ภาคการศึกษา S/2567
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2567 : ยื่น GPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 2567

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

ภาคการศึกษา S/2567 (แบบยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 2567 เวลา 16.30 น.

เปิดภาคเรียนเทอม S/2567 พร้อมกันในวันที่ 10 มิ.ย. 2567
 
 

 *** ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมเเล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ***

(อ่านประกาศฯฉบับเต็มที่นี่)

 

yes รายละเอียดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2567

  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์  รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2567 " สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ"  อ่านรายละเอียดคลิก
  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วิทยาลัยแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ  รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2567   อ่านรายละเอียดคลิก

  • สมัครสอบคัดเลือกทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีการยื่นคะแนนสอบ"หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา)" อ่านรายละเอียดคลิก

  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษา S/2567 (ยื่น GPA.) อ่านรายละเอียดคลิก

 

รายละเอียดช่องทางการสมัครเรียน * 

 

yes สมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต (ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ )       

ตั้งเเต่ 18 กันยายน - 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30-16:30 น.

  • ขั้นตอนการสมัครเรียนด้วยตนเอง

  1. ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (ตึก 1) 

  2. เอกสารประกอบการสมัครเรียน

                     1)  บัตรประชาชนตัวจริง

                     2) สำเนาผลการเรียน

                          -  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์เท่านั้น (ปพ.1)  จำนวน 1 ฉบับ

                           -  สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 6 จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให้ 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ เเละหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ

                     3)  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

                     ** ค่าธรรมเนียมการในการสมัครเรียน 300 บาท **

 

yes  มัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) เท่านั้น!! *ผู้สมัครเรียน สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น * 
 
หมายเหตุ :  หากต้องการเปลี่ยนสาขากรุณาดำเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง 
 
  • ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ *** คู่มือการใช้ระบบสมัครเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ ***
1. สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ------>     
 

( วิทยาลัยนานาชาติ Internal Programs สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ )


( วิทยาลัยนานาชาติจีน International Chinese Programs ติดต่อสมัครเรียนได้ที่นี่ )

 

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าระบบ มีดังนี้
 
  2.1  ไฟล์สำเนาแสดงผลการเรียน
 
          (1)  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์เท่านั้น (ปพ.1)  จำนวน 1 ฉบับ

          (2)  สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 6 จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให้ ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป (ปพ.1)  1 ฉบับ เเละหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ

                                   **ในส่วนของไฟล์สำเนาเเสดงผลการเรียนนั้น ให้ผู้สมัครรวมเป็นไฟล์ PDF เเละเเนบเข้าระบบ**
 
 
  2.2  ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน
 
  2.3  ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

 

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่าน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)

  • *กรณีชำระค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงคณะ สาขา ใด ๆ ได้ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครเรียน*

 

4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E– Mail ของท่านภายใน 24 ชม. (ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา Login เข้าระบบ เพื่อทำการลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

 
 
หมายเหตุ : หากไม่ได้รับ E-Mail ยืนยันการสมัคร ภายใน 24 ชม.โปรดตรวจสอบใน Junk Mail หรือพิมพ์ info_admission@rsu.ac.th ที่ช่องค้นหา หากเกิน 3 วันทำการแล้ว ยังไม่ได้รับ E-Mail โปรดติดต่องานรับสมัครทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-7915500 หรือ  Official Line ID : @rsu.rangsit 
 
 

yes คณะ / วิทยาลัย ที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในเทอม S/2567