ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่ 2 ตั้งเเต่ 1 ธ.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567 ปีการศึกษา S/2567
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 : ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2567 ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2566 - 31 มี.ค. 2567

 

{ปิดรับสมัครเเล้ว}

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2567

(สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา เเพทย์, ทันตะ เเละเภสัชฯ รอบที่ 2)

ตั้งเเต่ 1 ธ.ค. 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ถึง 31 มี.ค. 2567 เวลา 16.30 น.

สอบคัดเลือกวันที่ 20 เมษายน 2567

** ระบบจะเปิดให้สมัครได้ตั้งเเต่ 11.00 น. เป็นต้นไป **

 

yes รายละเอียดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2567 โครงการอื่นๆ

 • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์  รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2567 " สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ"  อ่านรายละเอียดคลิก
 • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เเพทย์ รอบที่ 1 ภาคการศึกษา S/2567 " สำหรับกลุ่มผู้สมัครด้วยแฟ้มผลงาน (Portfolio)  อ่านรายละเอียดคลิก
 • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษา S/2567 (ยื่น GPA.) อ่านรายละเอียดคลิก

 

 

yes ขั้นตอนการสมัคร 

 • ผู้สมัครดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://admissiononline.rsu.ac.th/ 
 • คู่มือสรุปการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระเบียบการและกำหนดการสอบคัดเลือก (ดาวน์โหลด)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าระบบ มีดังนี้

 1. ไฟล์สำเนาผลการเรียน (.pdf)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ใช้ใบแสดงผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน ขึ้นไป (ปพ.1) เเละหนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างละ 1 ฉบับ
  • ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ใช้ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (.pdf)
 3. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (.jpg)
 • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านการสแกน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)

*กรณีชำระค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงคณะ สาขา หรือ อันดับใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครทุกกรณี

 • ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครสอบ พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E– Mail ของท่านภายใน 3 วันทำการ. หากไม่ได้รับ E-Mail แจ้งผลตอบกลับไป กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรือพิมพ์ info_admission@rsu.ac.th ที่ช่องค้นหา
 • เมื่อได้รับ E-Mail แจ้งผลแล้ว ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการตามปฏิทินต่อไป

-----------------------------------------------------

 

 

yes สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

 • ผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 4 อันดับโดย วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ สามารถเลือกได้เพียง 1 โรงพยาบาลเท่านั้น !!
 • หากชำระค่าสมัครแล้ว ถือว่าการสมัครสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สาขา/อันดับการสมัครใดๆได้

 

*ผู้สมัครสอบเข้าวิทยาลัยเเพทยศาสตร์ จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ผู้ที่เกิดตั้งเเต่ปี พ.ศ 2531 เป็นตันไป)*

yes  รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

 

 

yes อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 • ผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 4 อันดับโดย วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ สามารถเลือกได้เพียง 1 โรงพยาบาลเท่านั้น !!

            enlightenedค่าธรรมเนียมในการสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบเพิ่มอันดับ

            enlightenedถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาม รวมเป็น 800 บาท

            enlightenedถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวมเป็น 1,300 บาท

            enlightenedถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวมเป็น 1,800 บาท

 

yes ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายธรรมเนียมเเรกเข้า เเละตลอดหลักสูตร

 

 • ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ อ่านประกาศฯฉบับเต็ม

 

 

----------------------------------------------------------------------------

yes ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่

 • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02)791-5500
 • Official Line : @rsu.rangsit คลิกที่นี่