ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประเทศญี่ปุ่น
ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกสหกิจศึกษา ฝีกงานร่วมกับบริษัท BETSUKAWA CORPORATION บริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

 

          ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกสหกิจศึกษา ฝีกงานร่วมกับบริษัท BETSUKAWA CORPORATION  บริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและได้รับประสบการณ์การทำงานจริง และเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น อีกทั้งได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดโอกาสในการทำงาน และมีประโยชน์ต่อการวางแผนอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และโปรแกรมเมอร์ และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (เทอม 1/2567)

2. มีความสนใจสหกิจศึกษาประเทศญี่ปุ่น

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต www.facebook.com/RSU.JapaneseRelationship

 

รายละเอียดเพิ่มเติม