ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ การยื่นคะแนนสอบ ประจำปีการศึกษา 2567
ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ การยื่นคะแนนสอบ ประจำปีการศึกษา 2567

ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ยื่นคะแนน ประจำปีการศึกษา 2567

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

ผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ โปรดำเนินการตามกำหนดการด้านล่าง

 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

 FB : College of Dental Medicine โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 4312, 4315, 432
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  Official Line ID : @rsu.rangsit โทร (02) 7951-5500 - 10