แพทย์ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มผู้สมัครด้วยแฟ้มผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
แพทย์ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มผู้สมัครด้วยแฟ้มผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

แพทย์ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มผู้สมัครด้วยแฟ้มผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่

 

 

 

*** ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมเเล้ว 
ไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ***

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

FB : College of Medicine Rangsit University

โทร. (02) 354 - 4725

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต

 โทร. (02) 791 - 5500 - 11