ม.รังสิต จัดให้! ชวนน้องม.ปลายร่วมแคมป์ “นักสืบรุ่นจิ๋ว” (รุ่นที่ 6)


 

        คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแคมป์ “นักสืบรุ่นจิ๋ว” (รุ่นที่ 6) เปิดประสบการณ์ด้านการสืบสวน สอบสวน ให้น้องๆ ม.ปลายได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในด้านต่างๆ อาทิ การปัดหาลายนิ้วมือแฝง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การสืบสวน สอบสวน และการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันอาชญากรรมและการระงับเหตุ จัดขึ้น ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต