หลักสูตร IDIT ม.รังสิต จัดกิจกรรม Thingyan 2024


          หลักสูตร International Digital Innovation Technology วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “ตะจาน” หรือ Thingyan ในช่วงเดือนสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียบประเพณีของชาวพม่าแต่โบราณ และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ “ตะจาน” คล้ายกับประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักศึกษาชาวพม่า การแจกขนมโหมะน์โล่นเยบอ ซึ่งเป็นขนมที่ทำรับประทานในช่วงเทศกาล และการเล่นสาดน้ำคลายร้อน เปรียบเหมือนเป็นการลบล้างสิ่งไม่ดีจากปีเก่าเพื่อความเป็นสิริมงคล ในสมัยอดีตจะใช้การเล่นสาดน้ำอย่างเบา ๆ โดยใช้ยอดหว้าอ่อนชุบใส่น้ำปรุงแล้วแตะเบา ๆ บนไหล่ของผู้ที่จะเล่นสาดน้ำด้วย ณ อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต