สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนาเรื่อง “กฎหมายไทยสำหรับนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยรังสิต”


 

          สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาเรื่อง “กฎหมายไทยสำหรับนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยรังสิต” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการบรรยายเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากมาย โดยทีมวิทยากรจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ณ ห้อง 19-102 อาคาร สถาปัตย์  (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยรังสิต