ว.ฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต จัดกิจกรรม เด็กท่องเที่ยว ON TOUR


 

        สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม เด็กท่องเที่ยว ON TOUR เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวและเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ ชุมพร