สาขาเกาหลี ม.รังสิต จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา


 

          สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยแทกูคาทอลิก และ มูลนิธิวัฒนธรรมคยองบุก ประเทศเกาหลีใต้ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การท่องเที่ยวจังหวัดคยองซังบุก ประเทศเกาหลีใต้" ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต