ว.ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาเรื่อง สื่อสารบนความต่างอย่างสร้างสรรค์


 

          สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาในรายวิชา THA324 เทคนิคการจัดอบรมและการประชุมวิชาการ หัวข้อ "สื่อสารบนความต่างอย่างสร้างสรรค์” เวทีแห่งการนำเสนอความแตกต่างทางการสื่อสารและวัฒนธรรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมิง จารย์คุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยรังสิต